Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động năm học 2020-2021 trường Tiểu học Hiển Khánh

Tháng Mười 10, 2020 3:42 chiều

Sáng ngày 10/10/2020, trường Tiểu học xã Hiển Khánh đã tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động năm học 2020-2021; nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Nghiêm – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học.

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường Tiểu học xã Hiển Khánh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường!

hn