SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI 4,5

Tháng Tám 31, 2019 11:59 chiều

I. Mục tiêu:

+ Giải quyết những khó khăn vướng mắc khi tổ chức cho Hs lớp 4,5 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN).

+ Xây dựng và duy trì Hội đồng tự quản.

+ Đánh giá học sinh theo thông tư 22.

+ Kế hoạch làm đồ dùng dạy học.

+ Hỗ trợ học sinh yếu.

II. Diễn biến

+ Thời gian :Từ 14h-17h phút ngày 26 tháng 8 năm 2019

+ Địa điểm: Tại trường Tiểu học xã Hiển Khánh điểm trường A

+ Thành phần : Ban giám hiệu, GV Tin và các đồng chí giáo viên văn hóa của trường.

+ Phương tiện, tài liệu: Sách Hướng dẫn học lớp 4,5; Thông tư 22

+ Trình tự :

* Hoạt động cá nhân: Từng Gv trả lời các câu hỏi

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy nêu những khó khăn vướng mắc khi tổ chức choHS lớp 4,5 học tập theo mô hình trường học mới Việt Nam ( VNEN) ?

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu cách xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của Hội đồng tự quản lớp ?

Câu hỏi 3:  Đồng chí nêu kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22?

Câu hỏi 4:  Đồng chí nêu các đồ dùng dạy học đã làm được và kế hoạch làm đồ dùng dạy học năm học 2019- 2020?

* Hoạt động cặp đôi: Hai giáo viên ngồi cạnh nhau thảo luận câu hỏi 2,3,4. Giáo viên khối 4,5 thảo luận câu hỏi 1 đến 4

* Hoạt động lớp: Từng Gv nêu ý kiến của mình, hội nghị thảo luận thống nhất

– Kết qủa 100%  giáo viên nắm chắc kĩ thuật đánh giá học sinh theo thông tư 22, xây dựng duy trì hoạt động Hội đồng tự quản, chia sẻ kinh nghiệm làm đồ dung dạy học và kế hoạch làm đồ dùng năm học 2019- 2020.Đã cơ bản giải quyết các khó khăn vướng mắc của giáo viên khi dạy học.

III.Bài học kinh nghiệm rút ra sau buổi sinh hoạt chuyên môn:

– Cần nghiên cứu kĩ hướng dẫn học. Dự đoán những khó khăn học sinh gặp, chuẩn bị đồ dùng dạy học: đồ dùng cho cá nhân, nhóm, lớp. Khi làm đồ dùng dạy học nên hướng dẫn cho hs cùng làm, huy động phụ huynh cùng chung tay.

– Trong tiết học, quan sát học sinh hoạt động, đánh giá học sinh, hỗ trợ để học sinh tự đánh giá và đánh giá bạn. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, không so sánh giữa học sinh này và học sinh khác. Đánh giá HS về cả năng lực và phẩm chất theo các mức đã quy định nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của HS .

-Gv quan sát và hỗ trợ kịp thời trong các giờ học. Phân công HS khá kèm và giúp đỡ hs yếu trong nhóm của mình. Thường xuyên thông tin cho phụ huynh và các lực lượng giáo duc khác có biện pháp hỗ trợ kịp thời để giúp các em biết cách học theo HDH và biết tự chuẩn bị đồ dùng, xác định yêu cầu và làm theo yêu cầu của các hoạt động.

   – Hội đồng tự quản: Mời phụ huynh tham gia bầu HĐTQ. Giáo viên tập huấn cho HS các kĩ năng làm việc, trong năm học luân phiên thay đổi để các em có cơ hội được trải nghiệm.