SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

Tháng Tám 31, 2019 11:26 chiều
  1. NỘI DUNG:
  2. Tên hoạt động: NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC.
  3. Mục đích: GV có kĩ năng hướng dẫn HS trong quá trình dạy học, kĩ năng đánh giá HS.
  4. Diễn biến.

– Thời gian: Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

– Địa điểm: Tại trường Tiểu học Hiển Khánh điểm trường A

– Mô tả hoạt động:

+ Thành phần: Ban giám hiệu, GV Tin học và toàn thể giáo viên văn hóa

+ Phương tiện và điều kiện: Máy tính kết nối mạng và một số tài liệu có liên quan.

+ Trình tự hoạt động.

Ban giám hiệu cùng tổ khối chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong quá trình dạy học: nâng cao về năng lực cho GV, học sinh, cách đánh giá HS theo TT22

Cá nhân trình bày, chia sẻ, trao đổi.

Tổ trưởng chuyên môn cùng Ban giám hiệu nhà trường thống nhất nội dung đã trao đổi để thực hiện có hiệu quả.

– Kết quả: Toàn thể GV ở 2 tổ khối đã nắm được nội dung đã trao đổi.

– Đánh giá.

* Ưu điểm: Hầu hết GV đã phần nào tháo bớt được những khó khăn vẫn mắc phải trong quá trình dạy học.

* Hạn chế: Một số GV còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động cho HS

– Bài học kinh nghiệm về việc nâng cao năng lực cho học sinh.

Một là: Dạy học thông qua việc tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức đã sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiến.

Hai là: Chú trọng rèn cho học sinh biết khai thác SGK và các tài liệu khác, biết tự tìm tòi các kiến thức có liên quan. Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích tổng hợp, khái quát, ….

Ba là: Tăng cường phối hợp học tập các thể với học tập hợp tác, nhằm vận dụng những hiểu biết và kinh nghiệm của cá nhân, của tập thể trong việc giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

Bốn là: Đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học, chú trọng phát triển kĩ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau với nhiều hình thức như: học sinh tự bộc lộ, tự thể hiện, tự đánh giá, tự rút kinh nghiệm cho nhau.

* Biện pháp

– Khảo sát các đối tượng HS ngay từ đầu năm học, áp dụng các phương pháp giáo dục cho phù hợp.

– Với những em HS khả năng tự học, tự giải quyết vấn đề còn hạn chế: trong mỗi giờ học GV cần cho các em làm những việc từ dễ đến khó, nhằm tạo hứng thú và củng cố niềm tin.

– Thường xuyên kiểm tra các đối tượng đó trong quá trình lên lớp.

– Xếp ngồi bên các em có năng lực khá, giỏi rồi giao nhiệm vụ để các em kèm cặp.

– Gặp gỡ phụ huynh để trao đổi tình hình học tập và rèn luyện cũng như sự tiến bộ của các em để phụ huynh giúp đỡ them việc học ở nhà.

– GV dùng phương pháp tác động tình cảm, có lúc cũng phải nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, chú ý gần gũi, thường xuyên nhắc nhở động viên kịp thời, có thể giao cho các em một chức vụ gì đó để gắn các em với trách nhiệm tập thể.

– Hướng dẫn các em làm một số việc nhỏ vừa sức, chia nhóm để thay phiên nhau làm việc.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn:

20b

20c

20e

20f

20d